ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2566 - 2570
เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน

 • #12 เม.ย. 2567 16:43 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 22:27 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 22:20 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 21:59 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 11:34 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 11:20 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 10:10 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 10:10 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 09:00 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 08:55 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 00:13 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #11 เม.ย. 2567 00:06 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 16:36 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 16:31 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 16:02 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 15:50 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รับรองความถูกต้อง รอบ 6 เดือน ปี 2567
 • #10 เม.ย. 2567 15:48 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #10 เม.ย. 2567 15:18 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 15:04 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 15:01 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 14:43 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #10 เม.ย. 2567 11:25 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 10:57 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 10:13 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 09:07 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 16:36 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #09 เม.ย. 2567 16:34 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 16:33 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 13:47 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 12:56 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 11:07 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 09:53 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 09:24 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 09:20 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #09 เม.ย. 2567 08:49 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 08:47 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 15:01 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 14:59 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 14:11 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 11:43 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 11:04 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 10:43 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 10:39 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 10:04 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 09:34 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดูแลสุขภาพกลุ่มคู่สมรสเพศหญิง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน
 • #04 เม.ย. 2567 12:22 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #04 เม.ย. 2567 11:49 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #04 เม.ย. 2567 10:55 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดูแลสุขภาพกลุ่มคู่สมรสเพศหญิง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน
 • #04 เม.ย. 2567 10:13 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 22:01 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 21:58 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 16:32 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 16:31 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 15:57 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 15:16 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 14:38 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 14:16 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 14:10 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 13:37 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 13:34 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 13:33 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 11:43 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 11:08 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 10:56 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 10:07 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 09:59 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 09:56 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #03 เม.ย. 2567 09:54 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 22:29 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 22:09 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 16:28 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 11:32 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 11:31 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 09:51 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 09:28 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #02 เม.ย. 2567 08:58 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 08:57 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 08:55 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #02 เม.ย. 2567 08:53 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 17:45 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 17:44 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 16:52 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 16:43 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #01 เม.ย. 2567 15:42 รพ.ค่ายวชิรปราการ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 15:18 รพ.ค่ายวชิรปราการ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 13:37 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 13:06 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 12:43 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 11:49 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #01 เม.ย. 2567 10:37 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #29 มี.ค 2567 09:50 รพ.อ.ป.ร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #28 มี.ค 2567 16:22 รพ.อ.ป.ร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #28 มี.ค 2567 08:31 รพ.อ.ป.ร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #27 มี.ค 2567 14:31 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #27 มี.ค 2567 13:39 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #26 มี.ค 2567 15:26 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #26 มี.ค 2567 14:22 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #26 มี.ค 2567 13:13 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #26 มี.ค 2567 10:26 กคง.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการความเสี่ยงสำคัญของ นขต.บก.พบ. และ นวป.ทบ.
 • #25 มี.ค 2567 15:05 สวค.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการความเสี่ยงสำคัญของ นขต.บก.พบ. และ นวป.ทบ.