ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2566 - 2570
เป็นองค์กรแพทย์ทหารระดับชั้นนำในภูมภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน